top of page
Philosophy

Filosofie

We geloven in een meer gebalanceerde wereld met gelijke mogelijkheden en kansen. Met Apple Tree Fund willen we een breed publiek laten profiteren van een lang bestaande en bewezen investeringsstrategie, die tot op heden slechts door een beperkte groep gespecialiseerde investerings-professionals gebruikt wordt. Maar dan wel in een veilige setting en met een laag risico.

Ons doel is om investeren veilig, flexibel, winstgevend en stress-vrij te maken. Bereikbaar voor een brede groep mensen met verschillende doelen, verschillende horizonnen en verschillende risico-profielen.

 

We willen investeren laagdrempelig maken, en vinden het belangrijk dat alles duidelijk is. Bent u overtuigd? Of wilt u meer weten? Neem dan volledig vrijblijvend contact met ons op.

About us

Over ons

Wij zijn Roger Hennekens en Marco Kerste, oprichters van Apple Tree Capital Partners, met meer dan 20 jaar ervaring in aandelen- en derivatenmarkten, bankieren, financial research en risk management. Onze gezamenlijke reis begon meer dan 20 jaar geleden tijdens onze studies Econometrie en Financiële Economie vanuit een gedeelde passie voor financiële markten en het oplossen van vraagstukken door het toepassen van onze wiskundige en analytische vaardigheden. Sinds die tijd zijn we vrienden en zakelijke sparringspartners; een relatie gebouwd op vertrouwen, respect en gedeelde normen en waarden.

Roger heeft meer dan 20 jaar ervaring in actief investeren in derivaten (opties) en aandelen, gecombineerd met internationale ervaring in Private Equity, Fusies en Overnames (M&A), ontwikkelingsfinanciering en strategie consultancy. Daarnaast ondersteunt Roger verschillende studenten en scholen in ontwikkelingslanden en draagt actief bij aan het (levens)behoud van oceanen.

Marco heeft meer dan 20 jaar ervaring in finance, waarvan 10 jaar in commercial banking, met een nadruk op risk management, en meer dan 10 jaar in wetenschappelijk en commercieel financieel onderzoek en advies. Hij heeft een passie voor maatschappelijk relevante onderwerpen die raken aan de financiële sector, en schreef onder andere een boek over financiering van duurzaamheid en een boek over belastingontwijking.

Duurzaamheid: ecologische, sociale en governance aspecten

Sustainability

Ons gedeelde ethos gaat over verantwoordelijkheid richting mensen en natuur – als bedrijf willen wij onze bijdrage leveren waar we kunnen. In het beleggingsbeleid ligt de nadruk echter primair op het bewerkstelligen van een laag risico voor onze beleggers. Om dit mogelijk te maken, worden alleen derivaten afgesloten op zeer liquide indexen, zoals de AEX en de EUROSTOXX 50. Deze belangrijke randvoorwaarde binnen het beleggingsbeleid maakt het onmogelijk om als Fonds ecologische of sociale kenmerken te promoten als expliciete doelstelling.

Sinds 2021 zijn beheerders van beleggingsinstellingen volgens de Transparantieverordening (ook ‘SFDR’ genoemd) verplicht om beleggers te informeren over de manier waarop ze bij hun werkzaamheden rekening houden met duurzaamheidsaspecten. In het document ‘Informatie over duurzaamheid’ kunnen beleggers lezen hoe wij hier rekening mee houden.

Als bedrijf willen we, zoals gezegd, doen wat we kunnen:

  • We zijn gecommitteerd om een minimale milieubelasting te behouden.

  • We streven naar een sterke en veilige bedrijfsstructuur door het aanwijzen en aannemen van vertrouwde zakenpartners met diverse achtergronden en ervaringen, waarbij het financieel belang van onze participanten centraal blijft staan.

  • We streven pro-actief naar een gelijke verdeling in onze zakenpartners op basis van geslacht, afkomst of voorkeuren.

  • We doneren jaarlijks een deel van onze inkomsten onder het motto ‘gelijke kansen voor iedereen’.


Het begint met het nakomen van onze beloftes: veilig, liquide en winstgevend. Maar we willen onze investeerders ook graag laten weten dat hun kapitaal in ‘goede’ handen is en dat wij gecommitteerd zijn om goed te doen. We zijn er nog niet, maar we zijn op weg.

bottom of page