top of page

Disclaimer & Copyright

Disclaimer

Deze website (de “Website”) is uitsluitend bedoeld om u informatie te geven en vormt geen beleggingsaanbeveling of beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van een participatie in het Apple Tree Fund. Referenties op de Website naar specifieke beleggingsinstrumenten of activa vormen in geen enkel geval een aanbeveling of advies om deze of andere instrumenten of activa te kopen, verkopen of aan te houden. Niets op de Website kan worden opgevat als een verzoek of aanbod om enig beleggingsinstrument, future, optie of ander financieel instrument te kopen of verkopen of om enig beleggingsadvies of -dienst aan te bieden of te verlenen aan iemand in enige jurisdictie.

Alle informatie op de Website is betrokken van of gebaseerd op bronnen en informatie van door Apple Tree Capital Partners B.V. en de Beheerder betrouwbaar geachte bronnen. Apple Tree Capital Partners B.V. of haar medewerkers, eigenaren of werknemers kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor onnauwkeurige, incomplete of incorrecte informatie. De informatie op de Website is actueel per juli 2022 en kan mogelijk niet meer nauwkeurig of compleet zijn op het moment van bekijken.

Er is geen zekerheid dat investeringen of strategieën presteren zoals verwacht. Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. Het is mogelijk dat investeerders (een deel van) hun inleg verliezen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Loop geen onnodige financiële risico's. Lees het Informatie Memorandum en het Essentiële-informatiedocument over het Apple Tree Fund op www.appletreecp.com voordat u belegt in het fonds.

Deelname in het Fonds is alleen mogelijk voor investeerders met een minimum investering van EUR 100.000. Het Fonds en de Beheerder staan derhalve niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Apple Tree Fund is geregistreerd bij de AFM en voldoet aan alle wetten aangaande financieel toezicht in Nederland (“Wet op het financieel toezicht”, “Wft”).

Het is niet toegestaan om informatie, tekst of ander materiaal op of van deze website te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Apple Tree Capital Partners B.V.

Copyright

Apple Tree Capital Partners B.V. behoudt het auteursrecht op alle informatie die beschikbaar wordt gesteld via de Website, inclusief teksten, logo’s en fotomateriaal. Niets uit de teksten of figuren op de Website mag worden gepubliceerd, gedistribueerd en/of gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van Apple Tree Capital Partners B.V.

bottom of page