top of page

Privacy en Cookie Verklaring

De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Wij hechten hier bij Apple Tree Capital Partners grote waarde aan, in lijn met ons geloof in een eerlijke, open en transparante manier van ondernemen en omgang met al onze relaties. We behandelen de persoonsgegevens die je met ons deelt dan ook altijd zorgvuldig en vertrouwelijk. In deze privacyverklaring lichten we graag toe, op een zo transparant en toegankelijk mogelijke manier, hoe en waarom we persoonsgegevens verzamelen en hoe we deze verwerken en bewaren. Mocht je na het lezen van deze verklaring toch nog vragen hebben, kun je die altijd stellen via info@appletreecp.com.

1. Wie zijn wij?

Wij zijn Apple Tree Capital Partners B.V., en wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze Privacy- en Cookieverklaring. Wij zijn gevestigd te Vught, in de Heikantstraat 35. Onze contactgegevens zijn als volgt:

Apple Tree Capital Partners

Heikantstraat 35, 5261XM

 

+31-6-80122641 / +31-6-11782250

 

info@appletreecp.com

2. Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom?

Bij je bezoek aan onze website, door contact met ons of omdat je wilt participeren of al participeert, verzamelen we persoonsgegevens: gegevens die je zelf verstrekt en gegevens die automatisch worden verzameld tijdens je websitebezoek.

Apple Tree Capital Partners B.V. heeft verschillende redenen om persoonsgegevens te verwerken. Hieronder leggen we per doel waarvoor we persoonsgegevens verwerken uit welke gegevens we vastleggen, waarom we persoonsgegevens vastleggen en hoe lang we deze gegevens bewaren.

 

Als je contact met ons opneemt

 

Als je contact met ons opneemt voor bijvoorbeeld informatie over een fonds of onze dienstverlening of om een afspraak met ons te maken, of reageert op of via onze sociale media platforms, kan het zijn dat je ons vrijwillig informatie verstrekt die we verwerken om met je te kunnen communiceren, zoals je voor- en achternaam, adres, bedrijfsnaam, telefoonnummer, e-mailgegevens en/of je sociale media profiel. Met het verstrekken van die informatie geef je ons toestemming om deze te verwerken en te gebruiken om contact met je te leggen of te onderhouden. Je gegevens worden uiterlijk 2 jaar na het laatste contact verwijderd, tenzij er een wettelijke plicht is om deze langer te bewaren. Dan bewaren wij de gegevens zolang als nodig is om aan de wettelijke plicht te voldoen.

 

Als je je inschrijft om informatie(mails) te ontvangen

 

Je kunt je aanmelden om diverse soorten periodieke of eenmalige informatie te ontvangen, bijvoorbeeld om op de hoogte te blijven van onze dienstverlening, of informatie te ontvangen zoals nieuwsberichten of de maandelijkse Fund Insights. Je geeft dan toestemming voor het ontvangen van informatie via bijvoorbeeld e-mails of downloads, met het type informatie waarvoor je je hebt ingeschreven.

 

Wij zullen je altijd eerst om toestemming vragen, voordat we informatiemails of marketing communicatie over onze dienstverlening sturen. We verwerken hiervoor na jouw toestemming je voor- en/of achternaam en e-mailadres. Deze gegevens hebben we nodig om je emails te kunnen sturen.

Onderaan elke informatiemail vind je een link waarmee je je kunt afmelden. Na afmelding ontvang je geen informatiemails meer en worden je gegevens uiterlijk na 1 jaar verwijderd, tenzij er een wettelijke plicht is om deze langer te bewaren. Dan bewaren wij de gegevens zolang als nodig is om aan de wettelijke plicht te voldoen.

 

Als je vragen stelt via het contactformulier op onze website

 

Via ons contactformulier kunt je ons vragen stellen. Om te kunnen reageren, verwerken wij je voor- en achternaam en e-mailadres. Wij bewaren deze gegevens, zolang als nodig is voor het volledig afwikkelen van je vraag en verwijderen je gegevens uiterlijk binnen 1 jaar na het afwikkelen.

 

Als je onze website bezoekt

 

Als je onze website bezoekt, worden er automatisch cookies geplaatst waardoor we aan de hand van jouw IP-adres bepaalde informatie kunnen bijhouden. We kunnen daarbij de volgende gegevens verwerken: je IP adres, je ‘operating system’, browser type en versie, je geografische locatie, welke pagina’s van onze website je bezoekt, hoe vaak je dat doet, de datum en tijd van je bezoek en mobiele informatie.

We verwerken deze gegevens – afhankelijk van jouw cookie settings – om onze website zo optimaal mogelijk te laten functioneren en om informatie over het bezoeken van onze website te kunnen analyseren met software zoals Google Analytics.

Zie voor meer informatie ons cookiebeleid hieronder.

 

Als je participeert in een fonds onder ons beheer of dat wil gaan doen

 

Wij verwerken persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten voor fondsen onder ons beheer, in overeenstemming met onze zorgplicht en wettelijke verplichtingen, en voor het onderhouden van relaties die daaruit voortvloeien. Met dat laatste bedoelen we dat we klanten of geïnteresseerden graag willen kunnen bereiken als dat nodig is – bijvoorbeeld om wettelijk verplichte informatie over een fonds door te geven, persoonlijke beleggingsrapporten te sturen of wijzigingen in de dienstverlening door te geven – en daarvoor hun contactgegevens nodig hebben. Ook kunnen we de persoonsgegevens gebruiken om bestaande klanten marketing communicatie te versturen over soortgelijke producten of diensten van Apple Tree Capital Partners B.V. (behalve als je je hebt afgemeld).

 

Om te participeren in een fonds is het nodig een inschrijfformulier in te vullen, en een mutatieformulier bij latere wijzigingen. Als onderdeel van de inschrijving dienen diverse persoonsgegevens te worden verstrekt, zoals naam, adres, woonplaats, emailadres en telefoonnummer. Ook wordt onder andere gevraagd naar de herkomst van het te investeren vermogen, naar een kopie van de bankrekening van waaruit het geld voor de participatie wordt overgemaakt, naar een kopie van je paspoort en worden enkele fiscale controlevragen gesteld. De gevraagde informatie is primair gericht op het voldoen aan relevante wet- en regelgeving, bijvoorbeeld ten aanzien van het tegengaan van witwassen.

 

Bij zowel inschrijf- als mutatieformulieren wordt expliciet om toestemming gevraagd om de verstrekte gegevens te mogen verwerken, gericht op het aangaan of wijzigen van de overeenkomst. Deze privacyverklaring, voor zover relevant voor het aangaan of wijzigen van een overeenkomst, wordt tevens als bijlage bij die formulieren verstrekt.

 

Wanneer niet alle persoonsgegevens zoals gevraagd in de betreffende formulieren worden ingevuld, kan dit ertoe leiden dat het niet mogelijk is te participeren in een fonds.

 

Indien een participant haar of zijn participatie verkoopt, worden de persoonsgegevens uiterlijk 5 jaar na verkoop van de participatie verwijderd. Deze bewaartermijn volgt uit de eisen in de wetgeving.  Indien er anderszins dan hierboven vermeld een wettelijk plicht is om de gegevens langer te bewaren, bewaren wij deze zolang als nodig is om aan de wettelijke plicht te voldoen.

 

Om te voldoen aan wet- en regelgeving

 

Het aanbieden van een beleggingsfonds is aan wet- en regelgeving geboden, onder andere om participanten te beschermen, maar bijvoorbeeld ook om witwassen tegen te gaan. Het is mogelijk dat we je persoonsgegevens gebruiken om te voldoen aan wet- en regelgeving.

 

Websitebezoekers jonger dan 16 jaar

 

Wij hebben niet de bedoeling gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je denkt dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@appletreecp.com, dan verwijderen wij deze informatie.

3. Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is binnen onze wettelijke plichten, wij nodig achten voor een goede en efficiënte administratie, en om je te kunnen informeren bij wijzigingen in onze fondsen of dienstverlening. Hierboven is per doel helder omschreven hoe lang we gegevens bewaren. Na deze bewaartermijn worden de persoonlijke gegevens vernietigd. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is, houden wij ons aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn.

4. Cookie Verklaring

Cookies zijn kleine tekstbestanden die data bevatten en soms unieke ‘identifiers’. Deze worden gedownload naar je computer of mobiele apparaat als je onze website bezoekt. Je browser stuurt de cookies terug naar de website elke keer als een zelfde bezoeker terugkeert, zodat de website de bezoeker kan herkennen en mogelijke informatie en de lay-out van de website kan aanpassen aan de bezoeker. Een cookie bevat vaak een willekeurig gegenereerd nummer dat op het apparaat van de gebruiker wordt opgeslagen en veel cookies worden automatisch verwijderd nadat de bezoeker de website niet meer gebruikt. Cookies maken het gebruik van websites makkelijker en hebben invloed op veel van de waardevolle onderdelen van websites.

Wij gebruiken cookies om een prettige navigatie door de website mogelijk te maken. Daarnaast gebruiken we cookies om informatie te verzamelen over je gebruik van onze website, zoals over je voorkeuren. Dit doen we om je bezoek aan onze website aan te passen aan je voorkeuren en om het gebruik van onze website te analyseren en verbeteren.

Onze website gebruikt de volgende cookies:

  • Essentiele cookies: deze cookies maken kernfunctionaliteiten mogelijk, zoals beveiliging, identiteitscontrole en netwerkbeheer. Dit zijn noodzakelijke cookies, waar je geen toestemming voor hoeft te geven.

  • Functionele cookies: deze cookies verzamelen data om keuzes van gebruikers bij te houden om zo de ervaring te verbeteren en personaliseren.

  • Analytische cookies: deze cookies helpen ons te begrijpen hoe bezoekers omgaan met onze website, fouten ontdekken en om betere algehele analyses uit te voeren.

  • Marketingcookies: deze cookies worden gebruikt om de effectiviteit van advertenties bij te houden om een relevantere dienst te bieden en betere advertenties weer te geven die aansluiten bij je interesses.

 

Beheren van je cookies

 

Als je ons toestemming hebt gegeven om cookies te gebruiken, plaatsen we een cookie op je apparaat om dit te onthouden voor de volgende keer dat je onze website bezoekt.

Als je het gebruik van cookies niet accepteert kan dat invloed hebben op je bezoekerservaring, omdat dan mogelijk niet alle functionaliteiten van de website beschikbaar voor je zijn.

Als je je toestemming voor het gebruik van cookies wilt intrekken, kan dat op elk moment. Dit kan je doen via je browser instellingen:

  • Zet het gebruik van cookies in de browser van je computer of apparaat uit;

  • Verwijder de cookies van onze website die zijn opgeslagen in je browser.

 

Voor meer informatie over en hulp bij het verwijderen van cookies, kun je de ‘Help’ pagina van je browser raadplegen.

 

Deze Cookie Verklaring heeft geen betrekking op de web-links op onze website die naar andere websites verwijzen. We moedigen je aan om de Privacy Verklaringen te lezen op de desbetreffende websites die je bezoekt.

 

Als je vragen hebt over onze Cookie Policy kun je altijd een mail sturen naar info@appletreecp.com.

5. Delen van persoonsgegevens met derden

We delen jouw persoonsgegevens alleen met partners en derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en onze dienstverlening, en om te voldoen aan een eventueel wettelijke verplichting. In de eerste categorie vallen bijvoorbeeld onze administrateur en email-provider. In de tweede categorie kunnen bijvoorbeeld toezichthouders of overheden vallen.

Behalve voor zover beschreven in deze Privacy Verklaring, delen we jouw persoonsgegevens niet met derden zonder jouw toestemming daarvoor.

 

Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te faciliteren en de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te bewaken. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Het gaat om de volgende partijen:

  • AssetCare Fund Services: administrateur van het fonds;

  • miWebb: Email Service Provider;

  • vBoxx: clouddienstverlener;

  • Google Analytics: we gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. We staan Google niet toe de verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Als we ooit besluiten om een deel van of heel ons bedrijf over te dragen of te verkopen, kunnen we je persoonsgegevens delen in relatie tot die verkoop

6. Jouw rechten onder de AVG

Onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heb je het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Onder het recht van inzien kun je een kopie ontvangen van je persoonsgegevens die we hebben verzameld, alsook informatie over het doel van het verwerken van die persoonsgegevens en met wie je gegevens zijn gedeeld. Daarnaast heb je het recht om een afgegeven toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Apple Tree Capital Partners B.V.

Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je hebben in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Om gebruik te maken van een van deze rechten, kun je een mail sturen naar info@appletreecp.com. Om zeker te zijn dat we een verzoek ontvangen van de juiste persoon, vragen we om een kopie van je identiteitsbewijs met je verzoek mee te sturen. Om je privacy te beschermen, is het belangrijk dat je hierin je pasfoto, de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en je Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar maakt.

Sommige rechten binnen de AVG zijn onderhevig aan beperkingen, zoals wettelijke vereisten. Als je verzoek wordt afgekeurd, laten we je dit weten.

7. Vragen, opmerkingen of klachten

Mocht je vragen, opmerkingen of klachten hebben over ons privacy beleid of specifieke verwerkingen van persoonsgegevens door Apple Tree Capital Partners B.V. kun je ons altijd mailen via info@appletreecp.com.

We wijzen je er ook op dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

8. Wijzigingen en updates

Wij updaten onze Privacy- en Cookie Verklaring periodiek. Deze versie dateert van 11-07-2022.

We adviseren je om deze Verklaring periodiek te controleren op wijzigingen. Maar wij zullen materiele wijzigingen ook melden op deze plek, en de datum van de laatste update daarbij aanpassen.

bottom of page